ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН
BLOCK-ООР БАТАЛГААЖСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ПЛАТФОРМ

UB GROUP үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын уламжлалт моделийг технологи ашиглан хүртээмжтэй болгосон, “BLOCK BY BLOCK” цоо шинэ загварыг танилцуулж байна